Премини към основното съдържание

Програма „Млади учени и постдокторанти“ - 2020

Факултетният съвет на ЮФ одобри Процедура за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2020 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на факултета със Заповед РД 19-62/07.02.2020 г. на Ректора на СУ.

Срокът за подаване на документите е от 18.03.2020 до 6.04.2020 г. – всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в Ректората, кабинет: 237 /Деканат на ЮФ/, както и в сканиран вид на електронен адрес: kncolova@uni-sofia.bg.

С условията и етапите на процедурата можете да се запознаете в приложените файлове:

Процедура за подбор
Заявление за участие
Формуляр - Проектно предложение

Parent
Научни проекти