Премини към основното съдържание

Кръжок по Право на Европейския съюз

Кръжокът по Право на Европейския съюз е организиран от катедра „Международно право и международни отношения“. Работата на кръжока е фокусирана върху задълбочаване на познанията на студентите от Юридическия факултет по въпроси на материалното право на ЕС и по различни практически проблеми на прилагането на правото на Съюза в Република България. Научни ръководители на кръжока са доц. д-р Иван Стойнев и доц. д-р Христо Христев.  

 

За участие в кръжока могат да кандидатстват студенти от втори до пети курс, които имат среден успех от положените изпити не по-нисък от 5,00 и които проявяват специфичен интерес към материята на правото на ЕС. Кръжокът по право на ЕС провежда едно събиране по предварително определена тема всеки месец, без месеците юли, август и септември. За участие в кръжока по различни теми са канени практикуващи юристи от български и европейски институции, както и магистрати от българските съдилища и Съда на ЕС. Ежегодно Кръжокът по Право на ЕС  провежда научна конференция с участието на специалисти по право на Европейския съюз от други държави членки.

 

Студентите, които желаят да участват трайно в работата на кръжока, следва да изпратят заявление на електронен адрес: hristo.hristev@uni-sofia.bg или istojnev@uni-sofia.bg.

 

Parent
Кръжоци