Премини към основното съдържание

Erasmus Student Network - България

Erasmus Student Network - България е неправителствена организация на доброволни начала, част от европейската студентска мрежа - Erasmus Student Network (официално регистрирана през 1990 г.). Българската секция се ражда през 2008 г., а сдружението се основава на идеята за културна приемственост и обмяна на добри практики.

Организацията е перфектна за всеки студент – повечето членове са активни младежи, които работят за популяризирането на студентската мобилност в България. ESN организира многобройни събития и проекти, както за българските студенти, заминаващи на обмени в чужбина, така и за пребиваващите в България чуждестранни студенти.

ESN България има единадесет локални секции, работещи в сътрудничество с университети. Първата основана секция в България е тази към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е най-голямата в страната. 
Предоставя се възможност на чуждестранните студенти към всеки университет да се запознаят с България и традициите ѝ, да намерят своето място в една мултикултурна среда. Студентите, избрали да осъществят обмена си в България, се посрещат от „buddy-та“ (ментори), местни студенти, които помагат на чужденците да се интегрират. Организират се опознавателни екскурзии до най-екзотичните кътчета на родината ни.
 
Активните членове на организацията също получават много от работата си – международни приятелства за цял живот, посещения на конференции в страната и чужбина, а също и организационни, комуникационни и езикови умения.

Всяка година студентската мрежа се разширява на национално и на международно ниво, така че всеки студент може да се свърже с нас и да постави началото на нова секция в някой от многобройните университети в България. 
За контакти и повече информация: 
•     https://esn.org/
•    https://www.facebook.com/esnsofiauniversity/

Parent
Клуб на Еразъм студентите