Премини към основното съдържание

Кампания за избор на дисциплини за зимен и летен семестър на учебната 2022г./ 2023 г.

Избирането на дисциплини става през електронната система: https://susi.uni-sofia.bg/

Можете да проверите своето потребителско име на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/ .

За проверката се изисква да знаете своя факултетен номер. Паролата при първо влизане е вашето ЕГН, но ако сте я сменили и не си я спомняте – пишете на администраторите на СУСИ.

При проблеми с достъпа до СУСИ, пишете на:

Евдокия Йорданова -  evdokiaj@uni-sofia.bg

 

Опцията за избиране през системата ще бъде достъпна и задължителна за всички студенти в ОКС “бакалавър“ - редовна форма на обучение и ОКС „магистър“ – редовна и задочна форма на обучение.

 

Кампанията за избор на дисциплини за зимен и летен семестър на учебната 2022г./2023 г. ще бъде активна в СУСИ  по предварително обявен график :

 

от 01.09.2022г. до 30.10.2022 г. – За студентите от редовна форма на обучение;

от 1.09.2022г. до 10.09.2022 г. – За студентите от задочна форма на обучение.

В системата СУСИ трябва да запишете определен от Вас избираем предмет за първи и втори семестър на учебната 2022/2023 година (задължително по една учебна дисциплина за всеки семестър).

*Записването на избираеми дисциплини е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение студентът носи отговорност за съответните последствия.

Всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите ще бъдат уведомени и служебно отписани ако избраната от тях дисциплина няма да стартира, ще е необходимо да се посочи друга дисциплина за съответния семестър.

Отписване от дисциплини за зимен и летен семестър извън кампанията за избор може да става само със заявление до декана на ЮФ, подадено в отдел „Студенти“ в срок от 10 дни след затваряне на системата:

за студентите от задочна форма на обучение до 20.09.2022г.;

за редовна форма на обучение до 10.11.2022 г..

Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се и съгласие по имейл). Заявление, в което липсват посочените атрибути няма да бъде разглеждано. Заявления за отписване от дисциплини след този срок не се приемат.

 

УКАЗАНИЯ ЗА КАМПАНИЯТА:

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следното:

 

1.     Записването се осъществява чрез електронната система СУСИ. Достъпът до системата е на адрес https://susi.uni-sofia.bg ;

 2.     Студентите въвеждат своето потребителско име и парола за СУСИ ;

 3.     Студентите изберат от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;

 4.     Визуализира се списък с дисциплини, от които трябва да се направи избор за всяка дисциплина, която студентите желаят да посещават, посредством статус „Записана“. Избор на статуса се прави чрез падащото меню в колоната "Действие". След направения избор, в колоната "Статус" се отразява избраният статус.

 

ВАЖНО:

1.     По време на записването следва да изберете със статус "Записана" най-малко една дисциплина за семестър.

2.     Трансфер на кредити от изборни дисциплини не е позволен както от зимен в летен, така и от един курс в друг.