Премини към основното съдържание

Информация за задължителна студентска практика

Уважаеми колеги,

 

Задължителната студентска практика по дисциплините Административно право и Административен процес, Наказателно право и Търговско право за учебната 2022/2023 г. ще се проведе в последните две седмици на летния семестър на учебната 2022/2023 г. (29.05 – 09.06), както следва:

 

Задължителната за студентите от трети курс практика по Административно право и Административен процес ще се проведе индивидуално от всеки студент в административните съдилища в страна както и, по преценка на студента, в администрация на изпълнителната власт или чрез включване в организираната от ЮФ практика.

Ръководител на практиката е:

ас. Любомир Кючуков

Ел. адрес: lkjuchukov@uni-sofia.bg 

Задължителната за студентите от четвърти курс практика по Наказателно право ще се проведе в районните или, по преценка на студента, в окръжните съдилища в страната (СГС).

Ръководители на практиката са:

Доц. д-р Красимир Манов

Ел. адрес: knmanov@uni-sofia.bg

доц. д-р Мирослава Манолова

Ел. адрес: mbmanolova@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Ива Пушкарова

Ел. адрес: idpushkaro@uni-sofia.bg

Доц. д-р Николета Кузманова

Ел. адрес: nkirilovak@uni-sofia.bg

ас. Михаил Миков

Ел. адрес: m.mikov@law.uni-sofia.bg

ас. Росица Георгиева

Ел. адрес: r.georgieva@law.uni-sofia.bg

 

Задължителната за студентите от четвърти курс практика по Търговско право ще се проведе в окръжните съдилища в страната (СГС).

Ръководител на практиката е:

ас. Цветелина Байрактарова

Ел. адрес: cbajraktar@uni-sofia.bg

Задължителната за студентите от пети курс практика по Граждански процес и Наказателен процес ще се проведе в районните или, по преценка на студента, в окръжните съдилища в страната (СГС) ВКС.

Граждански процес

Ръководители на практиката са:

гл. ас. д-р Силвия Спасова

Ел. адрес: sjspasova@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Ивайло Костов

Ел. адрес: ikkostov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Анастас Пунев

Ел. адрес: punev@uni-sofia.bg

ас. Люба  Ковачева

Ел. адрес: ltkovachev@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Борислав Ганчев

Ел. адрес: bganchev@uni-sofia.bg

 

Наказателен процес

Ръководител на практиката е:

гл. ас. д-р Ивайло Цонков

Ел. адрес: conkov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Боян Бележков

Ел. адрес: bbelezhkov@uni-sofia.bg

ас. Иван Летников

Ел. адрес: i.letnikov@law.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Искра Владкова - Недкова

Ел. адрес: ivvladova@uni-sofia.bg

Проведеният стаж се удостоверява с печат на съответния съд, респективно на съответната администрация, поставен в студентската книжка на стажанта. Ако това не е възможно, провеждането на стажа се удостоверява с попълнена и подпечатана от съответната администрация служебна бележка (свали на този линк).

 

 От деканското ръководство