Премини към основното съдържание

Be the Devil's Advocate

Be the Devil’s Advocate Workshop е двуседмично събитие, което е насочено към студенти по право и международни отношения с интерес в областта на международното публично право, международното търговско право и арбитраж, правата на човека и медиацията. 
Уъркшопът има своето начало през 2016 г., когато група алумни на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ организира първото му издание, в което над 40 студенти са участници, треньори и помощник-организатори. В първата седмица на събитието се провеждат лекции за научаване на техники за писане на правни текстове, публично говорене и презентиране, решава се казус, наподобяващ казус от международно състезание. Във втората седмица, участниците, разделени в отбори, прилагат на практика наученото като пледират в залите на Върховния касационен съд, изправяйки се едни срещу други и пред съдии с опит в съответната област.
0т 2016 г. насам Уъркшопът се провежда традиционно през есента, като всяка година все повече студенти се включват в организацията и провеждането му. Кандидатстването е отворено за студенти от 1 до 5 курс, от специалностите Право и Международни отношения, които е необходимо да попълнят анкета, която всеки желаещ може да намери на Фейсбук страницата на Уъркшопа - Be the Devil’s Advocate Workshop. Участниците са около 32-ма студенти, разпределени в 8 отбора, като приоритет се дава на тези, които правят своите първи крачки в състезанията по право и нямат предишен опит. Отборите са ръководени от предишни и настоящи участници в състезанията, които предават своите знания и ентусиазъм.
Всяка година като част от събитието се провежда и публична лекция на актуална тема. Сред гост-лекторите досега се нареждат професионалисти като проф. Огнян Герджиков, доц. д-р Иван Стойнев, съдия Йонко Грозев от Европейския съд за правата на човека в Страсбург. 
Уъркшопът цели да открие, вдъхнови и подготви студенти, които да участват в международни състезания по право. СУ „Св. Климент Охридски“ излъчва едни от най-успешните отбори на международни състезания в десет от най-престижните състезания в Европа и света и поради тази причина Уъркшопът се стреми да запознава все повече студенти с ползите и развитието, което общността на международните състезания предоставя. 
За повече информация не се колебайте да пишете на имейл: advocate.workshop@gmail.com или във Фейсбук.