Премини към основното съдържание
Ректорат

Добре дошли в сайта на ЮФ на СУ!

Уважаеми колеги,

Добре дошли в сайта на нашия факултет! На него ще можете да намерите най-актуалната и пълна информация за богатия календар от учебни и научни събития, които съпътстват нашата академична общност през всяка година. Новият сайт ще бъде огледало на академичния живот на водещия юридически факултет на България. Той ще бъде дигиталният стожер на академичните дейности, развивани от нашите преподаватели, докторанти и студенти. Сайтът ще бъде динамичен. Целта му е да отразява бързо и адекватно всички новости, свързани с Юридическия факултет на Алма Матер. Сайтът е отворен към Вас! Изпращайте ни информация, която желаете да видите публикувана на него. Ако тя е свързана с академичния живот на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", то ние ще дадем публичност на Вашата инициатива. Организирате конференция, семинар, кръгла маса, публична дискусия или публична лекция - пишете ни! Създавате и развивате студентска организация, кръжок, дискусионна група, студентски клуб - пишете ни! Вашата активност и съпричасност е предпоставка за информативността на нашия сайт.

Наистина, ние искаме това да бъде нашият общ сайт! Сайт на всички преподаватели, студенти и служители в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Споделено пространство на академична свобода във виртуалната реалност. Място за информиране и промотиране на правната наука и образование. Инструмент за насърчаване на юридическата наука и образование. Лице на факултета пред международната и националната академична общност.

Целта ни е да направим академичния живот в ЮФ максимално публичен и достъпен за Вас! Затова на сайта ще бъдат публикувани правилата и процедурите, които Ви интересуват. Ще има информация за международни и национални състезания и конкурси, за програма "Еразъм" и други възможности за интернационализация на висшето образование, за кръжоци и клубове, за нови книги, за международни и национални конференции и др. Следете новините, използвайте бързите връзки, търсете по-подробно в цялото съдържание на сайта.

Нашият сайт предлага и нови функционалности. Той има възможност за директно пряко излъчване на събития, лекции и конференции чрез лайфстрийминг. Той има също така директни връзки към СУСИ и към Moodle. Те са предпоставка за бъдещото развитие на e-learning и e-administration като следващи стъпки в дигитализацията на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".


С готовност ще разглеждаме всяко Ваше предложение или искане за обновяване и допълване на поддържаната от нас информация. Ето защо Ви молим да се обръщате към мен на имейл mbelov@uni-sofia.bg и към секретаря по дигитализацията д-р Цветелина Димитрова на имейл: cvetelind1@uni-sofia.bg. Ние, както и членовете на Дигиталния съвет на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", ще работим неуморно за Вас!

 

Доц. д-р Мартин Белов

Заместник-декан по международните отношения, дигитализацията и виртуалната среда