Skip to main content

Rotterdam Law Network

Rotterdam Law Network е една от най-престижните международни организации в областта на висшето образование по право в Европа. Тя е учредена през 1995 г. в Ротердам, Нидерландия и обединява няколко десетки водещи юридически факултети в Европа. Мисията на Rotterdam Law Network е да насърчава добрите практики по програма "Еразъм +", обмена на преподаватели и студенти по тази програма между партньорските университети, членуващи в Rotterdam Law Network и интернационализацията на науката и висшето образование. Към настоящия момент в Rotterdam Law Network членуват повече от 30 юридически факултети от ЕС, както и от страни, които са кандидатки за членство в ЕС. Юридическият факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е имал удоволствието да бъде домакин на ежегодната среща на Rotterdam Law Network през април 2013 г.

Parent
Членство в международни организации