Skip to main content

Академичен календар

Учебна година 2019/2020

 

ЗАПОВЕД № РД 19-321 / 05.07.2019 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2019/2020 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
01.10.2019 - 17.01.2020
15 учебни седмици

25.11.2019 - Патронен празник

08.12.2019 - Студентски празник

24.12.2019 - 02.01.2020
Коледни и Новогодишни празници

20.01.2020 - 14.02.2020
Задочно обучение
Очни занятия
09.09. - 27.09.2019
I-ва: ноември - декември 2019
II-ра: януари - февруари 2020

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
17.02. - 05.06.2020
15 учебни седмици

16.04 - 21.04.2020 - Великденски празници

24.05.2020 - Ден на българската просвета и славянската писменост

08.06. - 03.07.2020 17.08. - 04.09.2020
Задочно обучение
Очни занятия
20.01. - 14.02.2020
I-ва: март - април 2020
II-ра: юни - юли 2020
17.08. - 04.09.2020

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

Parent
Образование