Skip to main content

Faculty council

224

 

Dean: 

prof. Daniel Valtchev, Ph.D.

Квота на хабилитираните преподаватели:

Проф. дюн Георги Митов

Проф.  дюн Екатерина Матеева

Проф. дюн Иван Русчев

Проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова

Проф. дюн Цветан Сивков

Проф. д-р Анелия Мингова

Проф. д-р Валентина Попова

Проф. д-р Емилия Панайотова

Проф. д-р Павел Сарафов

Проф. д-р Пламен Киров

Проф. д-р Пламен Панайотов

Проф. д-р Янаки Стоилов

Доц. д-р Анета Антонова

Доц. д-р Боряна Мусева

Доц. д-р Васил Пандов

Доц. д-р Венцислав Петров

Доц. д-р Евелина Стоева-Димитрова

Доц. д-р Златимир Орсов

Доц. д-р Иван Стойнев

Доц. д-р Камелия Цолова

Доц. д-р Мариета Рабохчийска

Доц. д-р Мартин Белов

Доц. д-р Наталия Киселова

Доц. д-р Ралица Илкова

Доц. д-р Симеон Гройсман

Доц. д-р Таня Бузева

Доц. д-р Христо Христев

Доц. д-р Юрий Кучев

Квота на нехабилитираните преподаватели:

Гл. ас. д-р Атлиана Милева

Гл. ас. д-р Виктор Токушев

Гл. ас. д-р Капка Георгиева

Квота на представителите на студентите и докторантите:

Александър Димитров

Виктория Любомирова

Джордани Димитров