Skip to main content

Sofia Human Rights Summer School

От 2018 г. Юридическият факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е съорганизатор на Софийското лятно училище по права на човека. В него четат лекции преподаватели от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", от Оксфордския университет, както и изявени специалисти от практиката. Мисията на лятното училище е да увеличава интереса на студентите по право и международни отношения към проблемите на правата на човека. Преподаването има силно изразена практическа насоченост. Съчетанието от лекции и семинари, провокиращи самостоятелното и критично мислене, има за цел да запознае студентите със съвременните достижения на правната наука, като едновременно с това ги подготви за практическа работа. Лятното училище е изключително полезно като място за подготовка за национални и международни състезания по права на човека.

 

Очаквайте повече информация за следващото издание на Лятното училище по права на човека, което ще се проведе през септември 2020 г.!

Parent
Летни училища