Skip to main content

Алумни на завършилите специалност „Международни отношения“

Мисия и цел
Асоциацията на завършилите специалност „Международни отношения“  към СУ „Св. Климент Охридски“ е независима организация, чиято цел е да насърчава изграждането на общност от възпитаници на специалността. 
Асоциацията на възпитаниците насърчава ангажирането на завършилите специалността с живота на университета, стреми се да подпомогне комуникацията и да укрепи връзките между завършилите, студентите и университетската общност.
Асоциацията насърчава възпитаниците да останат свързани с университета и да служат като негови поддръжници.

Нашите принципи и ценности
Ние виждаме висока добавена стойност в обединяването на опита на нашите възпитаници, които намират реализация в многообразни сфери на професионално развитие.
Ние ценим почтеността, честността и етичното поведение и се стремим да поддържаме работна среда, която е изградена на взаимно уважение, разбиране и свобода на изразяване.
Споделяме ангажимента на университета за учене, откриване и ангажираност през целия живот.
Ценим стремежа към професионално развитие и концепцията за развитие на общност, която да допринесе за общото развитие.

Информация за учредяването на Асоциацията на завършилите специалност „Международни отношения“  към СУ „Св. Климент Охридски“ може да намерите тук:

/sites/default/files/02%20Pravilnici/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/poster.jpg

Parent
Alumni graduates