Премини към основното съдържание

Изпитни сесии

 

Априлска изпитна сесия на учебната 2023-2024 година, специалност „Право“ - задочно обучение: Линк за сваляне 

 

Студентите, положили изпит по Международно публично право , ще могат да прегледат изпитните си работи на 26.02.2023 г. (понеделник) в 301 кабинет от 13.15 часа.

 

Студентите от втори курс, първи поток може да прегледат писмените си работи от изпита по Административно право на 31.01.2024 г. (сряда) от 12.00 до 13.00 ч в 296 кабинет.

 

Ликвидационна сесия на учебната 2023 г./2024 г., редовно и задочно обучение, специалност "Право" - линк за сваляне 

 

График на зимна сесия на учебната 2023-2024 г. за специалност "Право", Редовно обучение:

График на зимна сесия на учебната 2023-2024 г. за I курс - линк за сваляне 

График на зимна сесия на учебната 2023-2024 г. за II курс - линк за сваляне

График на зимна сесия на учебната 2023-2024 г. за III курс - линк за сваляне

График на зимна сесия на учебната 2023-2024 г. за IV курс - линк за сваляне 

График на зимна сесия на учебната 2023-2024 г. за V курс - линк за сваляне

 

График на зимна сесия на учебната 2023-2024 г. за специалност "Международни отношения" - линк за сваляне 

 

 

График на зимна сесия на учебната 2023/2024 г. за специалност "Право", Задочно обучение - линк за сваляне 

 

График на ноемврийска (предварителна) зимна сесия на учебната 2023/2024 г., задочно обучение, специалност "Право" - линк за сваляне

 

Студентите, положили изпит по Облигационно право, ще могат да прегледат изпитните си работи на 04.09.2023 г. (понеделник) в 306 кабинет от 12.00 часа.

 

Протокол от писмената фаза на изпита по ПЕС, проведен на 25.08.2023 г. – линк за сваляне

Устната част за всички допуснати ще се проведе на 26 август 2023г. от 9:00 в кабинет 313.

 

График на Ликвидационна сесия - специалност "Право" - свали на този линк

 

 

Поправителна сесия на учебната 2022/2023 г., редовно и задочно обучение  специалност „Право“

 

 

Поправителна изпитна сесия за I курс, специалност „Право“ – линк за сваляне

Поправителна изпитна сесия за II курс, специалност "Право" - линк за сваляне 

Поправителна изпитна сесия за III курс, специалност „Право“ – линк за сваляне

Поправителна изпитна сесия за IV курс, специалност "Право" - линк за сваляне 

Поправителна изпитна сесия за V курс, специалност „Право“ – линк за сваляне

 

Поправителна сесия на учебната 2022/2023 г., редовно и задочно обучение  специалност „Международни отношения“ – линк за сваляне

 

 

Протокол от проведен на 26.06.2023 г. писмен изпит за допустимост по Право на ЕС:

линк за сваляне.

Устният изпит за допуснатите ще се проведе на 27.06.2023 г. от 9 ч. в кабинет 313.

 

Студентите от специалност Международни отношения, положили изпит по Основи на финансово право ще могат да прегледат писмените си работи на 07.07.2023г. от 11.30 в аудитория 291.

 

 

Ликвидационна изпитна сесия на учебната 2022-2023 г. - специалност "Международни отношения" - линк за сваляне 

 

Лятна изпитна сесия на учебната 2022-2023 година

 

Лятна изпитна сесия за I курс, специалност "Право" - свали на този линк

Лятна изпитна сесия за II курс, специалност "Право" - свали на този линк

Лятна изпитна сесия за III курс, специалност "Право" - свали на този линк

Лятна изпитна сесия за IV курс, специалност "Право" - свали на този линк

Лятна изпитна сесия за V курс, специалност "Право" - свали на този линк

 

Лятна Изпитна сесия за студентите от специалност "Международни отношения" - свали на този линк

 

Априлска изпитна сесия на учебната 2022-2023 година, специалност „Право“ - задочно обучение

 

На този линк може да видите графика за Априлска изпитна сесия на учебната 2022-2023 година, специалност „Право“ - задочно обучение

Студентите от втори курс (втори поток) ще могат да прегледат изпитните си работи по Административно право на 08.02.2023 г. (сряда) в 296 кабинет от 10.30 до 11.30 ч.

 

 

Резултати от изпита за допустимост по Право на ЕС - специалност МО

 

Резултатите от изпита за допустимост по Право на ЕС - специалност МО, може да видите на ТОЗИ ЛИНК. 

 

ГРАФИК НА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022 г. – 2023 г.

Ликвидационна сесия на учебната 2022/2023 г., специалност "Право", редовно и задочно обучение - може да видите на този линк

 

ГРАФИК НА ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022 Г. – 2023 Г.

График на изпитна сесия за специалност „Право“ (редовно обучение)

 

График за I курс - може да видите на този линк

График за II курс - може да видите на този линк

График за III курс - може да видите на този линк

График за IV курс - може да видите на този линк

График на V курс - може да видите на този линк

 

  График на зимна изпитна сесия за специалност „Право" - задочно обучение - може да видите на този линк.

 

  График на зимна изпитна сесия за специалност "международни отношения" - може да видите на този линк.

 

График за ноемврийска (предварителна) зимна сесия на учебната 2022/2023 г.,за студентите, задочно обучение - с графика може да се запознаете на този линк 

Студентите, положили изпит по Административно право или по Административен процес на 31.08.2022 г. при проф. Панайотова, могат да прегледат писмените си работи на 12.09.2022 г. (понеделник) от 14.00 до 15.00 ч.

 

Резултатите от теста за допустимост по дисциплината "Право на Европейския съюз" може да намерите тук:

 

 

ГРАФИК НА ЛИКВИДАЦИОННА  СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021 г. – 2022 г.

График на ликвидационна сесия на учебната 2021 г. - 2022 г. може да видите на този линк. 

 

 

"Студентите, положили изпит по Административен процес при проф. Панайотова, които желаят да видят изпитната си работа, могат да го направят във вторник (12.07) от 13.00 до 14.00 ч. в 296 кабинет."

 

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021 г. – 2022 г.

График на изпитна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение)

 

График за I курс - може да видите на този линк

График за II курс - може да видите на този линк

График за III курс - може да видите на този линк

График за IV курс - може да видите на този линк

График за V курс - може да видите на този линк

 

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021 г. – 2022 г. 

специалност "Международни отношения" - може да видите графика на този линк

 

Резултатите от теста за допустимост по дисциплината "Право на Европейския съюз" може да намерите тук:

 

Линк към резултатите от теста за допустимост за студентите - редовна форма на обучение;

Линк към резултатите от теста за допустимост за студентите - условно записани; 

 

Допуснатите до устен изпит следва да се явят на посочената в графика дата. Изпитът ще започне в 8:00 ч. в каб. 313.

 

Резултати от писмен изпит по Право на Европейския съюз - I поток, задочно обучение, условно записани

Студентите, които имат резултат 3, 4 или 5, имат право да се явят на устен изпит, ако смятат, че могат да покажат по-високо ниво на подготовка от постигнатия резултат.

Устният изпит ще се проведе на 11 юли, с начален час 12,00 ч. в 301 кабинет. 

 

ГРАФИК НА ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021 г. – 2022 г. - специалност "Международни отношения"

вижте графика на този линк 

 

 

Защитата на дипломните работи за студентите от магистърските програми МОМД, МС и МБО ще се проведе на 27.07.2022 г., от 9,00 часа, в 224 аудитория.

 

 

ГРАФИК НА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021 г. – 2022 г.

График на изпитна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение)

 

График за I курс - може да видите тук

График за II курс - може да видите тук

График за III курс - може да видите тук

График за IV курс - може да видите тук

График за IV курс - може да видите тук

 

График на лятна изпитна сесия за специалност „Международни отношения“  - може да видите целия график тук.

 

ГРАФИК ЗА ВТОРА РЕДОВНА ЗИМНА СЕСИЯ


Уважаеми колеги,

 

На заседанието си от 15 март 2022 г. Факултетният съвет на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" взе решениe втората редовна зимна сесия да се проведе през месец април само за студентите, които не са се явили на първа редовна зимна сесия.

 

Вижте графика за втора редовна зимна сесия за специалност "Право" на този линк

Вижте графика за втора редовна зимна сесия за специалност „Международни отношения“ на този линк

 

Априлска изпитна сесия на учебната 2021-2022 година, специалност „Право“ - задочно обучение - Графикът е достъпен на този линк

 

 

ИЗПИТ ПО ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

Изпитът по Юридическа терминология- І-ва част за І-ви курс редовно и задочно и за условно записани студенти ще се проведе на 05 февруари 2022 г. от 9 до 10 ч. в Мудъл.

 

Указания за изпита са дадени в Мудъл.

 

ОТНОСНО ИЗПИТА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 

Студентите, които са се явили на 24.01.2022 г. на изпит по Административно право при проф. Панайотова, могат, при спазване на всички противоепидемични мерки, да прегледат изпитните си работи на 10.02.2022 г. (четвъртък) от 10.00 до 11.00 часа в 296 кабинет.

 

Изпит на студентите от специалност "Право", I курс Редовно, обучение по История на българската държава и право (ИБДП)

     

 

Изпитът по История на българската държава и право (ИБДП) при доц. д-р Кьосев, насрочен 28.01.2022 г., ще се проведе на:

 

17.02.2022 г., както следва:

 

I и условно записани - 13.00-14.00- 272 аудитория

 

II и условно записани - 14.30-15.30 272 аудитория

 

 

График на ликвидационна изпитна сесия на учебната 2021/2022 г. на студентите специалност "Право" (редовно и задочно обучение)  – може да видите целия график ТУК

 

ГРАФИК НА ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021 Г. – 2022 Г.

График на изпитна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение)

 

График за I курс може да видите тук.

График за II курс - може да видите тук

График за III курс – може да видите тук.

График за IV курс - може да видите тук

График за V курс - може да видите тук

 

График на зимна изпитна сесия за специалност „Международни отношения“  - може да видите целия график ТУК

 

График на държавни изпити - втора сесия 2022 г. на студентите специалност "Право" от Юридическия факултет – може да видите целия график тук.

 

График на декемврийска (предварителна) зимна изпитна сесия на учебната 2021/2022 г. на студентите специалност "Право", задочно обучение – може да видите целия график тук

 

График на ликвидационна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите специалност "Право" – може да видите целия график тук.

 

Резултати от проведен изпит по Право на Европейския съюз, 13.09.2021 г.

Резултати от проведен поправителен изпит по Право на Европейския съюз, 27.08.2021 г.

 

Изпит на студентите от специалност "Право", IV курс по Криминалистика:

Изпитът по Криминалистика при доц. д-р Кръстева, насрочен  за 24.08.2021 г., ще се проведе от 09.00 в 65 аудитория.

 

График на поправителна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите специалност "Международни отношения" – може да видите целия график тук.

 

График на поправителна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите специалност "Право" (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

Писмен държавен изпит по английски език за специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 19.07.2021г. от 9 часа в 272 аудитория.

 

                                       Резултати от писмен изпит по Право на ЕС, проведен на 5 юли 2021 г. 

 

График на държавни изпити 2021 г. на студентите специалност "Международни отношения"от Юридическия факултет – може да видите целия график тук

 

График на държавни изпити 2021 г. на студентите специалност "Право" от Юридическия факултет – може да видите целия график тук

 

График на втора редовна зимна сесия за учебната 2020 / 2021 г.  специалност „Международни отношения“ – може да видите целия график тук

 

График на втора редовна зимна сесия за учебната 2020 / 2021 г.  специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

График на ликвидационна сесия за учебната 2020 / 2021 г.  специалност „Международни отношения“ – може да видите целия график тук


График на лятна изпитна сесия за учебната 2020 / 2021 г.  специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

График на лятна изпитна сесия за учебната 2020 / 2021 г. за специалност „Международни отношения“ - може да видите целия график тук

 

Резултати от изпит по дисциплина "Право на Европейския съюз", проведен на 27.04.2021 г. 

                                                                    Резултатите може да намерите тук.

Колегите, които са положили изпит на 27.04.2021 г., могат да разгледат работите си и да се консултират относно мотивите за поставената оценка на 26.05.2021 г. За целта всеки, който иска да разгледа работата си и да получи консултация относно поставената оценка, следва да заяви това в посочената тук форма - https://forms.gle/u4M9RgD5qGNtgjjG7, не по-късно от 23:59 ч. на 24 май. На 25 май ще бъде изпратен списък с час на консултацията за всеки студент с оглед спазване на предпазни мерки поради пандемията от COVID-19. 

Актуализиран график за провеждане на изпити от априлска изпитна сесия за студентите от задочна форма на обучение

Във връзка с преустановяване на присъствения учебен процес във висшите училища до 11.04.2021 г. съгласно заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-197/31.03.2021 г. се изменя графикът за провеждане на изпитите от априлската изпитна сесия на студентите от задочна форма на обучение, специалност "Право", насрочени преди тази дата.

Актуализираният график вижте тук.

 

 

Изпит на студентите от специалност "Право", II курс, задочно обучение по Конституционно право

     

Изпитът по Конституционно право при доц. д-р Белов, насрочен 06.04.2021 г., ще се проведе на:

20.04.2021 г. от 10:00 часа в 272 аудитория.

 

Изпит на студентите от специалност "Право", І курс, задочно обучение по Римско частно право

Изпитът по Римско частно право при проф. Новкиришка, насрочен  21.03.2021 г. от 9 ч., ще се проведе в платформата на СУ Мудъл. 

 

Семестриален изпит от априлската (предварителна) сесия на студентите от специалност "Право", 5 курс, задочно обучение по Гражданско изпълнително производство:

Изпитът по Гражданско изпълнително производство, насрочен 17.03.2021 г. от 9 ч., ще се проведе в платформата на СУ Мудъл. 

 

График на априлската изпитна сесия на студентите от задочна форма на обучение - може да видите графика тук

 

                                  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

22.02.2021 г. - 8:00 ч. (писмен изпит)

Информация за явяващите се (линк)

 

График за втора зимна изпитна сесия на студентите от специалност "Право", задочна форма на обучение - може да видите графика тук

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТА ПО ФИНАНСОВО ПРАВО

01 февруари 2021г. от 09:00 часа

ауд. 272 – от ф № 61542 до 62380 вкл.

ауд. 292  – от ф № 61431 до 61541 вкл.

ауд. 255 – от ф № 61387 до 61430 вкл.

ауд. 218 – от ф № 60191 до 61360 вкл.                         

                   и НАЦИД 040, 041 и 044

ауд. 224 – от ф № 1347 до 1382 вкл.

                  и от ф № 810573 до 810600 вкл.

Забележка: При влизане в сградата на СУ и по време на изпита се спазват всички противоепидемични мерки по заповед на Ректора РД 19-343 от 16.09.2020 г.

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС

 

Студентите от I поток, които ще се явят на изпит по Административно право при проф. Сивков на 2 февруари 2021 г., са разпределени в 292 аудитория, както следва:

Групи от 1-ва до 4-та включително се настаняват в зала 292 от 8.00 до   8.20 ч.

Групи от 5-та до 8-ма включително се настаняват в зала 292 от 10.00 до 10.20 ч.

Студентите от II поток, които ще се явят на писмен изпит по Административно право при проф. Панайотова на 5 февруари 2021 г., са разпределени в 292 аудитория, както следва:

От 8:00 ч. – 9, 10, 11 и 12 гр.

Забележка: от 7:30 ч. до 7:55 ч. влизат студентите от 9, 10, 11 и 12 гр.

От 11:00 ч. – 13, 14, 15 и 16 гр.

Забележка: от 10:30 ч. до 10:55 ч. влизат студентите от 13, 14, 15 и 16 гр.

 

График на държавни изпити 

 

График на държавните изпити за студентите от Юридическия факултет може да видите тук

 

График на ликвидационна сесия на учебната 2020 г. – 2021 г.

 

График на ликвидационна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук 

 

 

График на зимна изпитна сесия на учебната 2020 г. – 2021 г.

 

График на изпитна сесия за специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) – може да видите целия график тук

 

График за I курс – може да видите тук.

График за II курс – може да видите тук.

рафик за III курс – може да видите тук.

График за IV курс – може да видите тук.

График за V курс – може да видите тук.

 

График на изпитна сесия за специалност „Международни отношения“ - може да видите целия график тук

 

График за I курс – може да видите тук.

График за II курс  –  може да видите тук.

График за III курс – може да видите тук.

График за IV курс  – може да видите тук.

 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  ликвидационна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График -  поправителна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - поправителна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВТОРА РЕДОВНА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

за студентите от редовно и от задочно обучение

График - изпитна сесия - специалност „Право“ - р. о. и з. о. (линк за сваляне)

График - изпитна сесия - специалност „Международни отношения“ (линк за сваляне)

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНО ПРАВНИ НАУКИ

15.06.2020 г. - 8:00 ч. (писмен изпит)

16.06.2020 г. - 8:00 ч. (устен изпит)

Информация за явяващите се (линк)

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Резултати II курс

Резултати на условно записани в III и следващи курсове

Резултати от второ редовно явяване на 30 август 2020 г.

Резултати от поправителен изпит от 13 септември 2020 г. 

 

 
 

 

Parent
Образование