Премини към основното съдържание

Уважаеми колеги,


Имаме удоволствието да Ви поканим на вече традиционните Научни четения, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Окуражени от ползотворното ни сътрудничество и успешното провеждане на досегашните научни четения, особено от възникналите живи дискусии по поставяните от участниците проблеми, бихме искали да продължим тази добра практика, отправяйки настоящата покана към научната общност.
Поставената тема на тазгодишните научни четения – „Предвидимост на правото“ предполага мултидисциплинарен интерес и разискването на разнообразна проблематика.  Във времена на динамични обществени промени, включително и в областта на правото, въпросите за правната сигурност, за стабилността на правния ред и неговата определеност придобиват все по-голямо значение, а оттам и нуждата от тяхното концептуализиране и критичен анализ е още по-осезаема.  Надяваме се, че темата ще предизвика Вашия професионален интерес и ще се радваме да се включите в конференцията и в дискусиите по поставяните проблеми.
Именно по горните причини, имаме желанието да поканим всички, които имат изразен научен интерес към темата, да се включат в предстоящата конференция, като си поставяме за цел да сравним различни позиции и различни гледни точки.
Поради особеностите на ситуацията, свързана с пандемията от COVID-19, на този етап, за съжаление, не може да се гарантира присъствено провеждане на конференцията, каквото е желанието ни.  Конференцията ще се проведе на 12 май 2021 г. (сряда) от 9:00 ч., като относно конкретните условия - дали ще се проведе присъствено или чрез средства за дистанционна комуникация - ще бъде предоставена допълнителна информация, която своевременно ще бъде оповестена и чрез сайта на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Срокове:
За заявяване на участие – 31.03.2021 г. (сряда)
За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 31.05.2021 г. (понеделник)
За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма по електронен път до 31.03.2021 г. на e-mail: conference_2021@abv.bg
 

Покана (файл за сваляне)

Форма за заявяване на участие (файл за сваляне)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕКИП:
Проф. д-р Янаки Стоилов –  ръководител на КТИДП
Доц. д-р Ралица Илкова – ръководител на КНПН
Гл. ас. д-р Дилян Начев – КТИДП
Гл. ас. д-р Красимир Манов – КНПН