Премини към основното съдържание

IUS ROMANUM е първото българско онлайн списание, посветено на изследването и изучаването на римското право и римскоправната традиция, издавано от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. То обединява преподаватели и изследователи с интерес към римското право и римскоправната традиция не само от България, но и от целия свят. От 2016 г. списанието публикува и работите на членовете на новоучредената Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure Romano“.


Мисията на списанието е да се представят различните аспекти на романистиката и въплъщението на римскоправните принципи и норми в съвременните правни системи, да се разкрие приемствеността на романистичната традиция в законодателството и в съвременната правна култура. Всеки брой на списанието е тематичен и в него се включват статии както по римско, така и по съвременно право. Списанието се издава два пъти годишно, през юни и декември. Езиците, на които може да се публикува статия, са български, английски, френски, италиански, а в определени изключителни случаи и на испански. Всеки автор, който има желание статията му да бъде издадена в списанието, може да посочи дали публикацията да се извърши на оригиналния език или да бъде преведена на български.

Всяка статия преминава проверка според изискванията за публикуване. След това, ако проверката премине успешно, статията се изпраща в анонимна форма на двама референти, избирани от редактора, най-често измежду Редакционния съвет на списанието. Референтите са експерти в научната област, към която се отнася статията, и са представители на институция, различна от тази на автора. Статиите се публикуват само след положителна оценка от реферирането.
IUS ROMANUM е част от международните онлайн бази данни HeinOnline, Central and Eastern European Online Library и Erih Plus.


За допълнителна информация посетете адреса http://iusromanum.eu/en/journal