Премини към основното съдържание

Проведе се Научно–практическа конференция в памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева

На 28 октомври 2019 г. се проведе Научно–практическа конференция в памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева (1939-2012) – дългогодишен преподавател по трудово и осигурително право. Конференцията бе организирана от Катедра „Трудово и осигурително право“. Участие с научни доклади взеха близо тридесет преподаватели, докторанти и студенти от седем университета. Сред участниците бе и проф. д.ю.н. Васил Мръчков, доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски“. Конференцията бе открита от доц. д-р Евелина Димитрова-Стоева, заместник-декан на Юридическия факултет, и от доц. д-р Нина Гевренова, ръководител на Катедра „Трудово и осигурително право“.  Прочетен бе и поздравителен адрес от името на проф. д.ю.н. Борис Велчев, председател на Конституционния съд на Република България. 4321