Премини към основното съдържание

За първи път се проведе Международен ден в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

На 22 ноември 2020 г. в Новата конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ при голям интерес се проведе първият Международен ден в Юридическия факултет на Университета. Така бе поставено началото на редовна информационна среща, която ще бъде организирана всеки ноември от заместник-декана на ЮФ по въпросите на международните отношения и дигитализацията доц. д-р Мартин Белов. Целта на тази ежегодна проява е да се даде максимална публичност и да се създаде предвидимост и широка достъпност на всички международни прояви, инициативи, конкурси, състезания и събития, организирани от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на Международния ден бяха представени достиженията в областта на интернационализацията на науката и висшето образование в нашия факултет. Срещата беше открита от декана на Юридическия факултет проф. д-р Даниел Вълчев. Беше направена презентация на възможностите за обучение и практика по програма „Еразъм+“. Представена беше най-новата инициатива на ЮФ – Пролетното училище по международно конституционно право и администрация (NICLAS). Треньорите на отбори на ЮФ, участващи в престижни международни състезания, предложиха на аудиторията информация относно досегашните постижения, възможностите за включване в отборите на факултета и предимствата на състезанията. Учреден бе и Алумни клуб на завършилите специалност „Международни отношения“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.