Премини към основното съдържание

Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционните Научни четения, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Шестата конференция от поредицата научни четения е на тема „Право и принуда“. Избраното заглавие цели да постави за общо разглеждане комплекс от въпроси на правната наука, които могат да бъдат изведени чрез анализа на идеята за принудата в правото, правото като принудителен инструмент, но и като средство за борба с множество незаконни форми на принуда.
 

Покана с информация за конференцията (свали)

Регистрационна форма (свали)

Изисквания за печат (свали)