Премини към основното съдържание

II Sofia Legal Science Week

2nd LSW
    

На 23 и 24 март 2018 г. Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира и проведе втората Софийска седмица на правната наука (II Sofia Legal Science Week) на тема ‘Rule of Law at the Beginning of the XXI Century’ („Правовата държава в началото на XXI в.“). Това бе голяма международна научна конференция, в която се включиха с презентация и изказване 30 участници от престижни университети от България, Италия, Франция, Германия, Белгия, Полша, Норвегия, Сърбия, Хърватска и Румъния.
Основните теми, които бяха обсъдени на конференцията са: правова държава и принципи на правото, правова държава и аномиите на международните и наднационалните правопорядъци, съдебен диалог и интернационализация на господството на правото, правова държава, солидарност и миграция, предизвикателствата към правовата държава в контекста на информационното общество на XXI в., рисковете пред правовата държава в началото на XXI в., правова държава, наказателно правосъдие и защита на личните данни, правова държава и публична сигурност, както и стандарти на правовата държава в областта на управлението на публичните финанси.
В резултат от конференцията бе издаден сборникът Belov, M. (ed.) Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. The Hague: Eleven publ., 2018 (editor) https://www.elevenpub.com/law/catalogus/rule-of-law-at-the-beginning-of-the-twenty-first-century-1