Премини към основното съдържание

I Sofia Legal Science Week

I Sofia Legal Science Week
          

През април 2017 г. в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе първата Софийска седмица на правната наука (I Sofia Legal Science Week). Нейната тема беше ‘Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law’.
Конференцията бе организирана от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ съвместно с европейската академия по правна теория (EALT). В конференцията участваха изтъкнати специалисти от няколко от най-престижните академични институции в Европа: Институтът за политически и конституционни науки, Париж (Science Po), Виенският университет, Кингс колидж, Лондон, Университетът на Антверпен, Европейският университетски институт, Флоренция, Научната академия „Св. Ана“, Пиза, Унгарската академия на науките и Университетът в Тренто. Обект на конференцията бяха най-модерните, дискусионни и научно значими теми в сферите на конституционното, сравнителното конституционно и европейското конституционно право, както и на философията на правото и международното право. Конференцията постави на дискусия основните предизвикателства, които възникването на наднационален и глобален конституционализъм поставят пред класическото конституционно право и пред теорията на държавата.
В резултат от конференцията бе издаден сборникът Belov, M. (ed.) Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law. Oxford, Hart, 2018 https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/global-constitutionalism-and-its-challenges-to-westphalian-constitutional-law-9781509914883/