Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Георги Близнашки

кабинет 299, тел. 9308 288 

bliznashki@uni-sofia.bg

Проф. д.н. Георги Близнашки е български учен, юрист и политик. Министър-председател на Република България в служебното правителство в периода 6 август – 7 ноември 2014 г., проф. Близнашки има богата политическа и научна кариера, като е взел дейно участие в създаването на проекта на сега действащата Конституция от 1991 г. Проф. Близнашки е бил народен представител в българския парламент, наблюдател и депутат в Европейския парламент, където е член на Конституционната комисия и на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите.

Проф. Близнашки е автор на повече от 80 научни труда на конституционна тематика – монографии, студии и статии. Той издава множество поредици от книги, като една от най-значимите му е Res Publica, в която представя на български език съществени творби, достижения на политическата и правна мисъл на автори като Филип Брод, Жак Шевалие и др. Под неговата редакция излиза и поредицата Ex Constitutione, в която се публикуват преводи на конституции на различни държави с най-новите изменения и допълнения и коментар на историята, политическата обстановка и особености на всяка конкретна конституция. Някои от преводите са представени за първи път на български език. Поредицата включва Конституциите на САЩ, Италия, Испания, Франция, Основния закон на Германия и др. През 2019 г. проф. Близнашки издаде книгата “Общо учение за Конституцията”, което в обем от над 800 страници е един от най-съществените приноси в правната наука от последните години.

Конституционно право