Премини към основното съдържание

проф. д-р Тенчо Колев

кабинет 295, тел. 02 / 9308 284

t.kolev@law.uni-sofia.bg

АВТОБИОГРАФИЯ

 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

Име

 

Тенчо Колев Дундов

Адрес

 

Гр. София, ул. „Голо бърдо“ 22, вх. А, ап. 3

Телефон

 

00359 888 42 50 21

E-mail

 

tencho_kolev@abv.bg

 

Дата на раждане

 

16.09.1953 г.

 

ТРУДОВ ОПИТ

           

От 1989 г.

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

 

 

Преподавател по обща теория на правото и общо учение за държавата

 

 

 

1986 – 1989 г.

 

ВИПОНД - МВР.  

 

 

Преподавател по основи на правото и обща теория на правото

 

 

 

 

От 1991 г.  

 

Югозападен университет „Неофит Рилски“   

 

 

Преподавател по основи на правото и обща теория на правото

      

 

                         

                         1994 – 1996 г.  

 

Парламентарен секретар на Министерството на правосъдието   

           

 

От 2011 г.  

 

 

Международно висше бизнес училище   

 

 

Преподавател по основи на правото и обща теория на правото

 

 

От 2004 г.

 

 

Висша атестационна комисия

Член на специализирания научен съвет по правни науки

 

 

 

 

От 2004 г.

 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Член на издателския съвет

 

 

 

 

 

 

От 2005 г.

 

Национална юридическа фондация

               

                

2006 – 2009 г.

 

Член на Арбитражен съд към фондацията

 

Съвет по законодателство към Министър-председателя на Република България  

Председател

 

 

 

 

 

 

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

2006 г.

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 

1967 – 1972 г.

 

1974 – 1978 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор доктор по обща теория на правото, СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

 

 

Девета френска езикова гимназия, гр. София

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“

 

 

 

 

 

 

 

“B” Category

ДРУГИ

 

Автор на множество книги, монографии, студии и статии, в т. ч.: „Теория на правотворческата дейност (Ролята на нетипичния законодател)“ (2006); „Теория на правораздавателната дейност“ (2010 – 2013); „Правни отношения и правни връзки“ (2005); „Въведение в правото“ (2005), „Правото на езика и езикът на правото“ (2005), „Правото и правата като културен феномен“, „Християнските ценности като правообразуващ фактор“, Теория на правото (2015 г.), „Теория на държавата“ (2019 г.) и мн. др.

 

Член на Асоциацията по философия на правото

 

Член на Съюза на учените в България

 

Член на Факултетен съвет ЮФ, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Писмен и говорим: френски, испански и руски език

 

 

Обща теория на правото
Обща теория на държавата
Законодателна и съдебна техника