Премини към основното съдържание

Прием на документи за магистърските програми в Юридическия факултет

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Приемът на документи за магистърските програми в Юридическия факултет ще се осъществи изцяло онлайн в периода 01.08. - 23.09.2022 г.

При подаване на документи и създаване на профил в електронизираната система за регистрация  https://law.kmk.uni-sofia.bg/user/login, е необходимо кандидатите да се регистрират с валидни лични данни и валиден имейл адрес, като прикачат необходимите документи.

Приемът в магистърските програми „ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“ и „ПРАВО НА ЕС“, редовно платено обучение, е само по документи (диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен, мотивационно писмо, свободен текст и бележка за платена такса за обработка на документи).

Приемът в магистърска програма „Международни бизнес отношения“, редовно платено обучение, е само по документи (диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо и други документи относно допълнителни квалификации, специализации и дейности).

Кандидатите за магистърска програма „Международна сигурност“, редовно платено обучение, е необходимо да прикачат диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен, бележка за платена такса от 30 лв. и мотивационно писмо, свободен текст.

СЪБЕСЕДВАНЕТО С КАНДИДАТИТЕ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26.09.2022 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В ПЛАТФОРМАТА ZOOM НА СЛЕДНАТА АКТИВНА ВРЪЗКА:

https://us02web.zoom.us/j/84136150055?pwd=VjI0V2x6R255dVlIRHBaTTJQS0dMdz09

 

Класирането за всички магистърски програми се обявява в началото на м. октомври.

Магистърска програма „Международни организации и многостранна дипломация“  няма да осъществява прием през учебната 2022-2023 г.